Home

Ospod praha 5

Praha 5 - Informační portál pro orgány - ospod

OSPOD.CZ. Internetový informační portál www.ospod.cz je novým projektem určeným zejména obcím s rozšířenou působností, respektive pra- covníkům těchto obcí, kteří vykonávají agendu soci- álně-právní ochrany dětí.. Na tomto místě najdete vždy aktuální informace, které vám budou pomáhat při výkonu nelehké a přitom tolik potřebné práce Starostka MČ Praha 5 Renáta Zajíčková svolává 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5, které se koná dne 15. 12. 2020 od 9 hodin v zasedacím sále ZMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5, 6. patro 140 46 Praha 4 Bc. Petra Opočenská, vedoucí oddělení 261 192 336 petra.opocenska@praha4.cz www.praha4.cz Úřad městské části Praha 5 Oddělení sociálně právní ochrany dětí Městská část Praha 5, Nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5 Mgr. Izabela Joppová, vedoucí oddělení 257 000 437 izabela.joppova@praha5.cz www.praha5.c

Sport:

OSPOD Praha 5 - zkušenosti? Zdravím, čeká mě nepříjemná životní etapa a budu nejspíš potřebovat OSPOD na P5 - chci odejít od otce dítěte pro vytrvalé psychické týrání. Máte z tohoto OSPODu někdo, prosím, zkušenosti s pracovnicemi? Mohl by mi někdo některou doporučit (nebo naopak mě třeba varovat?) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Úřadu městské části Praha 4 se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zaměřuje na ochranu práv dětí, jejich oprávněných zájmů, působí k obnovení narušených funkcí rodiny a. Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379

MČ Praha 5

Vážení rodiče, Oddělení péče o děti a rodinu, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, vykonává dle příslušných zákonů zejména tyto činnosti: v případě rozchodu, nebo rozvodu rodičů vykonává. Standard č. 5 upravuje přijímání a zaškolování pracovníků a pracovnic OSPOD Praha 7. Standard č. 6 upravuje profesní rozvoj pracovníků a pracovnic OSPOD Praha 7, zajištění jejich průběžného vzdělávání zaměřeného na rozšíření odborné kvalifikace

Ústředna: 220 189 111: Bezplatná infolinka: 800 800 001: Fax: 220 189 111: Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz: Datová schránka: bmzbv7c: Web: www.praha6.c Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad Pokorná Jana, vedoucí OSPOD + referentka OSPOD 2 + náhradní rodinná péče: Koloděje + agenda náhradní rodinné péče v celém správním obvodu MČ Praha 21. Hlaváčová Anna, referentka OSPOD 3: Běchovice + Újezd nad Lesy (hranici tvoří ul. Novosibřinská kolmo od Valdovské včetně, směrem do Běchovic

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti Městské části Praha 21 v oblasti sociálních věcí na území správního obvodu Prahy 21, v rámci Statutu hl. m. Prahy. Dle platných právních předpisů úzce spolupracuje s Úřadem práce při poskytování nepojistných sociálních dávek 158 00 Praha 5 - Stodůlky. Ústředna 235 011 111; Informace: 235 011 144 235 011 228: Bezplatná linka (nelze přepojovat dál) 800 130 000 Žádosti o informac Oddělení sociální prevence (OSP) Úřadu městské části Praha 4 se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměřuje na preventivní a poradenskou činnost, vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, přistupuje k výchovným opatřením a opatřením na ochranu dětí (podávání podnětů a návrhů k soudu), pořádá případové. Informace v patě. Nyní jste v módu Bez grafiky. Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu Aktuální úřední hodiny ÚMČ Praha 16 25.11.2020 / V souladu s krizovým opatřením Vlády ČR byly upraveny úřední hodiny ÚMČ Praha 16. Ty jsou tak pouze v pondělí od 8.00 do 13.00 hodin a ve středu od 13.00 do 18.00 hodin

OSPOD PRAHA 8 3 § 11, odst. 1 ZSPOD - Poradenská činnost 4 § 12, § 13, odst. 1 ZSPOD - odborná poradenská pomoc a výchovná opatření 5 Vyhláška 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloha č. 1, kritérium 8c standardů kvality sociálně-právní ochrany 1 § 5 zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v samostatné působnosti zabezpečuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hl. m. Prahy, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a.

Mimoto se s pracovnicemi OSPOD můžete poradit, jak postupovat při problémech v rodinných vztazích, v komplikovaných životních situacích atd. 150 00 Praha 5 - Smíchov, tel: +420 731 056 164. Dejvická 255/18, 160 00 Praha 6 - Dejvice, tel: +420 776 504 391. Novákových 5, 180 00 Praha 8 - Libeň Oficiální stránky Městské části Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) info@domenaobce.cz. Praha 22. Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) podatelna@praha22 OSPOD, kurátorka pro děti a mládež Telefon: 271 071 816 E-mail: ivana. Kateřina Bělková prostřednictvím své neziskové organizace Kappa Beta Institut z.s., která svým dalším projektem EU navíc vzdělává pracovnice OSPOD MČ Praha 1 v rodinné mediaci. Více informací o bezplatné mediaci můžete získat u pracovnic Oddělení péče o rodinu a děti nebo na adrese Pražského mediačního centra Vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky a úředníky OSPOD . V souvislosti s pandemií covid-19 a vyhlášeným nouzovým stavem v České republice včetně opatření na snížení rizika šíření infekce oznamujeme, že plánované kurzy proběhnou v režimu online výuky, pokud se nezmění podmínky vyhlášené Ministerstvem. Kontakty. Vyberte kraj a okres podle trvalého bydliště nebo místa podnikán

PRAHA-seznam kurátorů pro mládež; městský úřad: obec: titul: jméno: telefon: e-mail: ulice: PSČ: Ú MČ Praha 1: Praha 1 : Hana Vitnerová: 221 097 353. MHMP = Magistrát hl. m. Prahy SOV = odbor sociálních věcí HMP = hl. m. Praha MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚMČ = úřad městské části SPOD = sociálně-právní ochrana dětí SPO = sociálně-právní ochrana OSPOD = orgán sociálně-právní ochrany dětí NRP = náhradní rodinná péče ISMS = systém.

OSPOD Praha 5 - zkušenosti? - Diskuze - eMimino

 1. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (zkratkou OSPOD, hovorově sociálka) je v Česku každý ze státních orgánů, který má zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, přidělené toto postavení v sociálně-právní ochraně dětí.Jedná se především o obecní a krajské úřady.Největší rozsah pravomocí (včetně případného opatrovnictví.
 2. Činnost odboru Odbor sociálně právní ochrany dětí vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociálně právní ochrany dětí. Podílí se na vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Podílí se na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary, jehož předmětem je mimo jiné rozvoj infrastruktury.
 3. Praha se rozšířila asi o 17 km2 a celková plocha nyní měla 188 km2. Největší rozšíření města přišlo v roce 1974, kdy se přidalo dalších 30 obcí z okresu Praha-východ a Praha-západ. Plocha města se rozrostla na 496,8 km2 a přibylo tehdy asi 62 000 obyvatel. Později zákon č. 347/1997 Sb. stanovil, že Praha je od 1. 1
 4. OSPOD Praha 13 mi může dát maximálně 50litrů pokutu za hrubě urážlivá podání. Znalecké posudky syna dopadly tak, že mi nemůžou skrouhnout společnou péči. Takže mohu dál vesele prudit. Maximálně přijdu o 50 litrů, což je oproti tomu, nemateriálnu, o co jsem přišel během policejního a soudního vykázáni za.
 5. Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 00 Praha - Řepy. Telefon: +420 234 683 111 +420 235 300 005. Fax: +420 235 300 129. E-mail: podatelna@praha17.cz. ID datové schránky: 4mnbvz

OSPOD Praha 5 | Kontakt: 257000436 | Mapa ověřených organizací a kontaktů pro klientky a klienty proFem o.p.s Praha, Brno-město, Plzeň-město, Olomouc, Prostějov a Přerov. Sociodemografická analýza 2013 Syntetický ukazatel podle obcí s rozšířenou působností: Sociodemografická analýza 2013 Akční nabídka 400 000 000 Kč pro OSPOD Co lze hradit OSPOD) vykonávají svou þinnost tak, aby především chránily zájem a blaho dítěte. Mezi další hlediska patří ochrana rodiþovství a rodiny a vzájemné právo rodiþů a dětí na rodiþovskou výchovu a péþi, jež jsou ukotveny v základním ustanovení §5 zákona o sociálně-právní ochrany dětí Česká 1113/1, Košíře, 158 00 Praha 5 - informace o poště a PSČ, údaje z katastru nemovitostí a katastrální mapa, statistické údaje o objektu, GPS pozice pro navigaci, informace o firmách, osobách a živnostech z veřejného rejstříku

KONTAKTUJTE VÁŠ OSPOD - Informační portál pro orgány

Nekompetentní OSPOD už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Společnost MAFRA, a.s., je členem koncernu AGROFERT.. Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem Moje zkušenost s OSPOD Praha 5 je překvapivě dobrá. Dvě dámy se objednaly pár dní dopředu, dokonce byly vstřícné při volbě termínu, nebyly nijak vlezlé, poptaly se na okolnosti rozchodu, na zaměstnání, na schopnost péče o domácnost. Zeptaly se na pokoj pro syna, kam jsem je sám pustil Všechna školení probíhají ve školicích prostorech na Sokolovské 215, Praha 9 - metro Vysočanská - zastávka MHD Nádraží Vysočany - parkování v NC Fénix. Cena kurzů je jednotně 1 990 Kč za školicí den a osobu, 3 780 Kč za dva dny a osobu nebo 5 470 Kč za tři dny a osobu, zahrnuje bohaté občerstvení a oběd

Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail, úřední hodiny a hodnocení ÚMČ Praha 16 - Odbor sociální, Praha, Radotín. Telefon: 234 128. Program Pilot OSPOD / Kontakty honza 2020-07-13T17:16:47+02:00 Najdete nás v centru Prahy v Ječné ulici 2 u kostela na rohu Ječné a Karlova náměstí. U vchodu je zvonek Program Pilot, po zazvonění pokračujte do prvního patra OSPOD Praha 3, je stále za matkou, ta ne fetu, dcera k ní nechce, má už psychické problémy a OSPOD je spokojený. Nakonec matka vyhodí dítě 2,5 roku před plot na silnici i s dvojčaty 1,5roku, když není nikdo doma a nechá je tam. Druhý den vykrade účty a nechá mě bez koruny na chalupě s dětmabez peněz

5.11.2020: Praha: Akreditace: MV - AK - PV-240 - 2016;Soudnictví ve věcech mládeže, činnost ospod Cíl semináře Tímto seminářem bych ráda podala ucelený náhled na problematiku péče o nezletilé dítě v případě, kdy péči o něho nemohou vykonávat oba rodiče společně, ať již z důvodu rozvodu m. Městská část Praha 22 Nové náměstí 1250 104 00 Praha 114 Telefon: 271 071 812 E-mail: podatelna@praha22.cz. Úřední hodiny (od 22. října): Pouze pro objednané klienty Pondělí 8:00 - 13:00 Středa 12:00 - 17:00. Otevírací doba podatelny (OIC): Pondělí a Středa 7:30 - 17:00 Úterý a Čtvrtek 7:30 - 16:00 Pátek 7:30. Ospod - orgán sociálně-právní ochrany dětí. 1 087 To se mi líbí · Mluví o tom (3). www.ospod.info Máte zkušenost s prací OSPOD? Podělte se o ni v diskusi nebo popište svůj příběh a pošlete nám ho.. Upozorňujeme návštěvníky, že do budov MPSV je možné vstupovat pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest! Vzhledem k aktuální situaci žádáme veřejnost, aby sledovala průběžně aktualizované informace na webu MPSV, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády. Osobní schůzky v budovách MPSV jsou možné jen po předchozí telefonické či e-mailové domluvě

Video: MČ Praha 4: Oddělení sociálně-právní ochrany dět

Individuální plánování sociálních služeb: legislativa a

Úřad MČ Praha 8: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 1. OSPOD ÚMČ Praha 3 umožňuje praxi studentům škol, jejichž studijní obory se vztahují k problematice sociální práce. b) Přijímání stážistů Student osloví vedoucího OSV či vedoucí OSPOD či personální oddělení s žádostí o umožnění praxe, a to telefonicky či emailem
 2. Jak je v ČR zvykem všechny tří nadále na OSPOD Praha 8 pracují a není síly, která by je odtamtud vykopala. +6 / 0 24.2.2020 13:01 M80a72r93t16i38n 10R43.
 3. Standardy kvality sociálně-právní ochrany OSPOD ÚMČ Praha 19 vycházejí z Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí a doporučení metodicky a kontrolně nadřízeného správního orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy
 4. předseda Komise životního prostředí zastupitel MČ Praha 21 člen Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript
 5. Informace ke koronaviru COVID-19. Vážení spoluobčané, Úřad MČ Praha 9 je pro veřejnost otevřen takto: Pondělí 08.00-13.00 Středa 13.00-18.00 V nejvyšší možné míře s úřadem prosím komunikujte elektronicky a raději si předem zavolejte na příslušné pracoviště a informujte se o..
 6. Praha-Klánovice je jednou z 57 městských částí hl.m. Prahy. Nachází se na východní hranici Prahy. Původní lesní obec založil Václav Klán v roce 1878. (podrobnosti z historie Klánovic) Žije zde cca 3500 obyvatel, kteří mohou využívat snadné spojení do centra Prahy vlakem, tak blízkost lesa

Úřední hodiny Pondělí, středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00 Pátek: 8:00 - 11:00 Úřad městské části Praha 20 Jívanská 647, 193 21 Praha 9 Tel: 271 071 611, E-mail: urad@pocernice.cz Datová schránka: seibq29 IČO: 0024019 Kapacita a volná místa. V současné době máme 3 volná místa na ZDVOP. (aktualizováno 18. 11. 2020) Informace o ZDVOP. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětského domova Charlotty Masarykové, U Včely 176, Praha 5 provozuje svoji činnost na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne. Městská část Praha 15 Úřad MČ Praha 15 Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 zastoupená tajemníkem úřadu. v y h l a š u j e dne 28.7.2020 výběrové řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení pracovního místa. sociální pracovník OSPOD - OS

MČ Praha 10 hledá pronajímatele nebytových prostor, kde bude její úřad vykonávat svou činnost po dobu rekonstrukce radnice. Na profilu zadavatele zveřejnila výzvu, na základě níž je možné podat nejpozději do 5. prosince do 14 hodin nabídku (kompletní výzva je na Tender.. Téma OSPOD na blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu OSPOD - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na blesk.c Hledáte nabídku práce Sociální pracovník OSPOD - Praha - Městská část Praha 7 ? Podívejte se na JobDNES.cz - nabízíme pracovní nabídky v celé ČR

MČ Praha 13: Oddělení sociálně právní ochrany dět

Praha - Zbraslav . Zbraslavské náměstí 464. 156 00 Praha - Zbraslav. ústředna: +420 257 111 888 e-mail: info@mc-zbraslav.cz . KONTAKTY. Kontakty; Telefonní seznam Sociální pracovnice OSPOD Praha. 6/2017 - do současnosti 3 roky 6 měsíc Okres Praha-východ, Česká republika. sociální pracovnice Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p.o. 1/2015 - 8/2016 1 rok 8 měsíc. ve spolupráci s městskými částmi, včetně Prahy 5, kde byla navázána spolupráce s OSPOD a poradcem pro Romy a národnostní menšiny, v jejich domácím prostředí a . Maximální kapacita rodin je 25, skutečný stav je práce s 12 rodinami, kterou poskytují 4 sociální pracovnice. Na Praze 5 pracují zatím s 1 rodinou Seminář Spolupráce školy, rodičů a OSPOD - jak na to osloví ředitele, dále jako sociální pracovník a kurátor trestné činnosti dětí a mládeže OPD Městské části Praha 6 a následně se stal vedoucím odboru sociálních věcí na Úřadu městské části Praha 12

Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 Vršovická 68/1429 101 38 Praha 10 www.desitkapomaha.cz szp@praha10.cz Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou vedoucí oddělení: Mgr. Anna Chochulová kancelář 104, I. patro, budova A Tel.: 267 093 219 Fax: 267 310 860 email: annac@praha10.c Výtvarné umění Praha; Search for: Search. Primary Menu. Search for: Search. Domů. OSPOD. Značky : OSPOD. Ženy Zeptejte se mých dětí po česku? Afri 5. 9. 2016 6. 9. 2016. od Afri 5. 9. 2016 6. 9. 2016 0 0. Asi málokterý člověk, který není filmový fajnšmekr a moc se nezajímá o tematiku lidských a občanských práv. OSPOD Praha 8 - Než se Tvůj domov opraví, pojď k nám OSPOD Praha 8 - Snažíme se hledat řešení, aby tvá cesta byla co nejhladší (PDF, 2,5 MB) 24.05.201

Aktivistku navštívila sociálkaPozvánka na konferenci – ŠKOLY PRAHA 3PPT - Okolí z letadla PowerPoint Presentation, free

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městská část Praha

 1. Městská část Praha 10 > Úřad MČ > Odbory > Odbor sociální
 2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Archives - Praha
 3. Oddělení péče o rodinu a děti: Praha 1
 4. Městská část Praha 15 - Činnost - OSPOD
 5. Výkon sociálně právní ochrany dětí • Praha
 6. Sociálně-právní ochrana dětí Praha

Odbor sociálních věcí (0600) • Praha

 1. Úřad MČ: Oddělení sociálně právní - Praha
 2. Informace - Praha 2
 3. Odbor sociálních věcí - Praha 2
 4. MČ Praha 13: Kontakty - Kontakt
 5. MČ Praha 4: Oddělení sociální prevenc
 • Android recenze.
 • Gulas pohlreich.
 • Fblt lymfa.
 • Pokemon anime cz nej.
 • Puchyre v trislech.
 • Ester purim.
 • Gorillaz alba.
 • How to make kfc.
 • Polsko povrch.
 • Cardio at home.
 • Mazda rx7 torque.
 • Dodge challenger 1970 bazar.
 • Zimní dilatační plovák délka 0 5m.
 • Dárcovství krve štítná žláza.
 • Snímač tlaku v pneumatikách.
 • Kde vzit energii.
 • Fenugreek wiki.
 • Nenarozený 2001.
 • Modrý alkohol.
 • Explorer nezobrazuje obrázky.
 • Sy69jl kindle.
 • Zimní dilatační plovák délka 0 5m.
 • Marie curie dokument.
 • Novověk.
 • Městské obvody.
 • Palm jumeirah.
 • Hara zvíře.
 • Nejseverněji položený národní park světa..
 • Moto 2.
 • Transformers 5 online film.
 • Suv mazda cx 3.
 • Vaňkovka obchody.
 • Pozadí plochy příroda.
 • Nejlepší romantické komedie všech dob.
 • Twitter donald trump.
 • Stavba míchy.
 • Chrysler 300c combi bazar.
 • Cucurbita digitata.
 • Evidence obyvatel pardubice.
 • How make print screen.
 • Rohová sedací souprava 220 cm.