Home

Kostřava různolistá

Festuca heterophylla (kostřava různolistá) BioLib

 1. kostřava různolistá Festuca heterophylla Lam. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Liliopsida - rostliny jednoděložné » řád Poales - lipnicotvaré » čeleď Poaceae - lipnicovité » rod Festuca - kostřava
 2. Kostřava různolistá roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, v hájích a houštinách, zvláště v chlumních útvarech pahorkatin, v habrových doubravách a hájích šípákových. Druh evroo-meridionální. Tráva kvetoucí od května do srpna. Na teplých slunných stráních a na výhřevném podkladě (vápence, dolomity, opuky aj.) častější než na.
 3. Kostřava různolistá - Festuca heterophylla. 27.01. 2020 10:25 #41897. Kostřava různolistá - Festuca heterophylla

kostřava různolistá Festuca heterophylla Lam. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Liliopsida - rostliny jednoděložné » řád Poales - lipnicotvaré » čeleď Poaceae - lipnicovit Jiným dobře poznatelným druhem je kostřava různolistá (Festuca heterophylla), kterou potkáme v listnatých lesích. Je nápadná velmi rozdílnými listy na stéblu, které jsou široké a přízemními, které jsou niťovité. Kriticky ohroženým druhem - C1 je kostřava ametystová (Festuca amethystina). 3 Ing. Jiří Franc . zástupce ředitele České lesnické akademie Trutnov +420 605 487 590. francjir@gmail.co Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení

Skupina 2: kostřava červená, kostřava ovčí, kostřava vláskovitá, kostřava různolistá, srha laločnatá, lipnice luční, lipnice obecná - v případě, že bude vydáno povolení na jakýkoliv druh ze skupiny, potom je platné i na ostatní druhy z té samé skupin V letním aspektu se mísí hájové druhy jako zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), srha hajní (Dactylis polygama) s druhy teplomilnými jako např. ostřice Micheliova (Carex michelii), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum Slovenská jména: kostřava červená (Reuss 1853), kostrava červená Nejblíže příbuznou středoevroou kostřavou je k. různolistá (Festuca heterophylla), která je vždy nápadně světle (žluto)zelená, hustě trsnatá, přízemní listy má jemné,. různolistá; 08 V srpnu kvete; Kostřava různolistá - Festuca heterophylla; Řeřicha různolistá - Lepidium heterophyllum; 07 V červenci kvete; Žebrovic čeština: ·rod rostlin z čeledi lipnicovit

Extrémně suchomilná hexaploidní kostřava drsnolistá středně zelené až zajímavě namodralé barvy. Je odolná vůči plísňovitým chorobám, vhodná především na dráhy a roughy golfových hřišť Festuca brevipila kostřava drsnolistá: Autor Michalcová, Dana : Datum 26.5.1995: Lokalita Lanžhot (okr. Břeclav): 8,1 km JJZ od kostela v obci, pod hrází v severní části Košarských luk Kostřava je rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých . Jedná se převážně o vytrvalé byliny. Jsou hustě nebo i volně trsnaté, řidčeji vytváří výběžky. Listy ploché nebo síťnatě až štětinovitě svinuté, na vnější straně listu se při bázi nachází jazýček. Květy jsou v kláscích, které tvoří latu. Klásky jsou zboku jen nezřetelně smáčklé, zpravidla.

Kostřava různolistá - Festuca heterophylla Biolekar

 1. Dubohabřina, neboli dubohabrový háj, je biotop spadající mezi lesy, který se vyznačuje převažujícím zastoupením dubů nebo habrů. Stromové patro tvoří habr obecný (Carpinus betulus) a dub zimní (Quercus petraea) nebo letní (Quercus robur).Podíl může kolísat od čistě dubového až po čistě habrový. V podúrovni stromového patra bývá často zastoupena lípa.
 2. C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost (seznam rostlin) Skupina potenciálně ohrožených druhů, jejichž populacím má být věnována pozornost především proto, že existují indicie jejich ústupu
 3. kostřava různolistá (Festuca heterophylla) - 4 lipnice hajní (Poa nemoralis) - 4 metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) - 0,5 ostřice měkkoostenná (Carex muricata) - 5 srha hajní (Dactylis polygama) - 3 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) - 1,
 4. Festuca cf. heterophylla Kostřava různolistá Festuca gigantea Kostřava obrovská Latinsky Česky § C Festuca rubra Kostřava červená Festuca rupicola Kostřava žlábkatá Fragaria sp. Jahodník sp. Fragaria vesca Jahodník obecný Fraxinus excelsior Jasan ztepilý Galeopsis tetrahi
 5. Kostřava různolistá (Festuca heterophylla) Kostřava niťolistá (Festuca trichophylla) Kostřava načernalá (Festuca nigrescens) Kostřava mnohokvětá (Festuca heteromalla) Kostřava červená (Festuca rubra) Kostřava peřestá (Festuca versicolor) Kostřava vláskovitá (Festuca filiformis
 6. Kostřava různolistá roste ve světlých lesích a na křovinatých stráních, v hájích a houštinách, zvláště v chlumních útvarech pahorkatin, v habrových doubravách a hájích šípákových. Druh evroo-meridionální. Tr..

Dále se zde vyskytují lilie zlatohlavá, sasanka lesní, kozinec cizrnovitý, sesel sivý, pcháč panonský, kopretina chocholičnatá, bělozářka větvitá, čistec alý, orlíček planý, ostřice horská, kostřava různolistá, pryšec hranatý, višeň křovitá a další Po odkvětu bohatého jarního aspektu se bylinné patro mění na zelený koberec a na řadu přicházejí trávy a další byliny, typické pro dubohabřiny - srha hajní, kostřava různolistá, sveřep Benekenův a pšeníčko rozkladité, nápadnější jsou zvonek kopřivolistý nebo zvonek broskvolistý, vzácnější jsou hrachor. Základní údaje: NPR Strabišov-Oulehla představuje jedinou národní přírodní rezervaci na Kroměřížsku.Vznikla sloučením dvou samostatných zvláště chráněných území, lesa Strabišova a výslunné travnaté stráně Oulehla s jihovýchodní expozicí, které jsou situovány pod kótou Na Pasekách (380 m n. m.) na pravém údolním svahu Strabišovského potoka a říčky. Kostřava různolistá - Festuca heterophylla Synonyma: Festuca rubra var. heterophylla Čeleď: Poaceae - lipnicovité Barva květů: zelená, Doba kvetení Festuca: kostřava - v lat. blíže neurčená travina - z kelt. fest = píce, v lat. též beranidlo, palice: tvar klasu (Šmíd 2002) Ellenbergovy indikační hodnoty (?) světl

Kostřava různolistá

Z rostlin kostřava různolistá, orlíček planý a lilie zlatohlávek. Cílem péče o přírodní rezervaci je transformace kulturních lesních porostů na les přirozeného složení podobného původním bučinám. Lokalita v rámci kostry územního systému ekologické stability krajiny plní funkci biocentra regionálního významu kostřava drsnolistá (Festuca brevipila) - 3 kostřava lesní (Festuca altissima) - 3 kostřava ovčí (Festuca ovina) - 6 kostřava různolistá (Festuca heterophylla) - 7 lipnice hajní (Poa nemoralis) - 5 metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) - 0,5 kostřava různolistá - trsnaté, živě zelené - pochvy sterilních výběžků blanité - listy výrazně heterofylní - světlé mezofilní listnaté lesy (dubohabřiny) - roztroušeně PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.c

Festuca heterophylla (kostřava různolistá) - Strom BioLib

Z dalších trávovitých druhů se často vyskytují lipnice úzkolistá (Poa angustifolia), srha mnohomanželná (Dactylis polygama), strdivka nicí (Melica nutans), strdivka jednokvětá (M. uniflora), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), ostřice horská (Carex montana) kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra ssp. genuina), metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa), lipnice hajní (Poa nemoralis), kostřava lesní (Festuca altissima), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), kostřava obrovská (Festuca gigantea), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), strdivka nicí (Melica nutans) Schultesův), Vicia pisiformis (vikev hrachovitá), Carex pilosa (ostřice chlupatá), Melica uniflora (strdivka jednokvětá), Polygonatum odoratum (kokořík vonný), Hypericum montanum (třezalka horská), H. hirsutum (t. chlupatá), Festuca heterophylla (kostřava různolistá), Viola hirta (violka srstnatá) a V. collina (v. chlumní), z. teplomilnými prvky (klokoč zpeřený, prvosenka jarní, hrachor černý, kostřava různolistá, medovník meduňkolistý), humózní karpatské dubohabřiny a bučiny (ostřice chlupatá, áron východní, zapalice žluťuchovitá, hvězdnatec čemeřicový, vstavač bledý), po horské bučiny a suťové lesy pod vrchole

zařazena Kostřava vláskovitá FESTUCA FILIFORMIS nově zařazena Kostřava různolistá FESTUCA HETEROPHYLLA-na FP, teploty 20 -. V dubohabrových lesích je častý medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a violka divotvárná (Viola mirabilis), mnohem nenápadnější je silně aromatická tomkovice jižní (Hierochloë australis) nebo kostřava různolistá (Festuca heterophylla) heterophylla (kostřava různolistá), Lathyrus niger (hrachor černající), Convallaria majalis (konvalinka vonná), Campanula persicifolia (zvonek broskvolistý), Polygonatum odoratum (kokořík vonný), Origanum vulgare (dobromysl obecná), Clinopodium vulgare (marulka klinopád), Betonica officinali Z těch nejvýznamnějších se tu nachází kostřava různolistá, vikev hrachovitá, orlíček planý, lilie zlatohlávek. Hrad s jeho pěkným okolím stojí za poznání. Z Šumavské vyhlídky je nádherný výhled na pásmo hor (Boubín, Bobík.)

Kostřava - Wikipedi

Kostřava rákosovitá drsná: Festuca arundinacea subsp. uechtritziana: Kostřava různolistá: Festuca heterophylla: Kostřava vláskovitá. Mimo časté lipnice hajní (Poa nemoralis) se objevuje kostřava různolistá (Festuca heterophylla), v Klánovickém lese je z tohoto společenstva uváděn výskyt lilie zlatohlávku (Lilium martagon) a medovníku meduňkolistého (Melitis melissophyllum) ), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), žindava evroá (Sanicula europaea), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), plicník tmavý (Pulmonaria obscura) nebo lipnice hajní (Poa nemorali V lesním porostu, tvořeném teplomilnými dubohabrovými háji, ale i bučinami, roste pozoruhodná květena, např. bílojetel pětilistý, dymnivka dutá a bobovitá, ptačinec velkokvětý, kokořík mnohokvětý, kostřava různolistá, lilie zlatohlavá, bělozářka větvitá a také řada vzácných ohrožených vstavačovitých druhů, na úpatí pak mj. kosatec sibiřský, oměj.

Festuca heterophylla - kostřava různolistá Galatella linosyris - hvězdnice zlatovlásek Galium boreale - svízel severní Galium glaucum - svízel sivý Galium rotundifolium - svízel okrouhlolistý Geranium sanguineum - kakost krvavý Helianthemum canum - devaterník šedý Hypericum montanum - třezalka horská Inula hirta. Na podélně mírně zvlněných svazích j.expozice v nadm.výšce 300-370 m převládá světlý dubový porost s běžnými i vzácnějšími hájovými druhy - bika hajní, ostřice horská, kostřava různolistá, zběhovec lesní, silenka nicí, pomněnka lesní, kociánek dvoudomý, vemeník dvoulistý aj Mendelova univerzita v Brně 2018 Polyfunkční pěstění lesů Návod do cvičení (předvydání) Ing. Kateřina Novosadová Ing. Jiří Kadle thapsus), konopice širolistá a dvouklaná (Galeopsis ladanum, G. bifida), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), silenka nadmutá (Silene vulgaris) a hojné jsou druhy lesních okraj - jetel prostřední (Trifolium medium), jahodník obecný (Fragaria vesca), černýš lesní (Melampyrum sylvaticum)

kostřava různolistá

 1. Květena přírodní rezervace Prokoé údolí Následující seznam uvádí soupis vyšších cévnatých rostlin zjištěných na území Prokoého údolí
 2. Z ohrožených či chráněných rostlinných druhů lesních společenstev se objevuje např. měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlavá, vzácně kostřava různolistá, hrušička okrouhlolistá, lýkovec jedovatý, vrbina hajní, žindava evroá, vraní oko čtyřlisté, hrachor jarní, kruštík širolistý, zvonečník klasnatý.
 3. Terénní floristika část V Úvod do morfologických termínů fertilních i sterilních trav Rod Festuca - kostřava Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio -CZ.1.07/2.2.00/28.001
 4. prstnatá (Carex digitata), strdivka nicí (Melica nutans), kostřava různolistá (Festuca heterophylla), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), z dalších druhů se vyskytují ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), šťavel kyselý (Oxalis acetosa), sedmikvítek evroý (Trientalis europaea) aj

Trnky jsou pro výrobu vína velice vhodnou a neprávem opomíjenou surovinou. Při správném výrobním postupu můžeme z trnek připravit rubínově červené víno, které se svou jakostí velice přibližuje révovým červeným vínům nejlepší kvality Flóra Evropy - prodej semen a rostlin - KPR - Klub pěstitelů rostlin - Prodej více než 10 000 druhů semen a rostlin z celého světa - palmy, cykasy, exotické a mrazuvzdorné dřeviny, kaktusy a sukulenty, masožravé rostliny, jednoletky, trvalky, okrasné traviny, zelenina, sadba hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) festuca uechtritziana - kostřava rákosovitá drsná festuca heterophylla - kostřava různolistá festuca cinerea - kostřava siv. Následující seznam zahrnuje druhy běžné a/nebo takové, které reprezentují určitou skupinu podobných druhů. Smyslem tohoto seznamu je poskytnout zájemcům přehled takových druhů, které jsou morfologicky typické pro určitou skupinu a tedy zájemce bude vědět, že podobnou rostlinu zná a podle ní bude schopen dohledat o jaký druh přesně jde This page was last edited on 1 October 2016, at 17:08. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Listnáče jsou oblíbené pro svou barevnost, texturu a celkový vzhled, který se během jednotlivých ročních období mění. Poradíme vám, jak využít těchto jejich vlastností při tvorbě zahrady tak, aby do ní vnesly dynamiku DŘEVINY. Bez černý, bez hroznatý, kalina obecná, brslen evroý, zimolez evroý, ptačí zob obecný, pámelník bílí, dub zimní, olše lepkavá, topol. Rostliny - atlas rostlin a herbář rostlin s popisem, abecední seznam + foto - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Z rostlin kostřava různolistá, orlíček planý a lilie zlatohlávek. Cílem péče o přírodní rezervaci je transformace kulturních lesních porostů na les přirozeného složení podobného původním bučinám kostřava různolistá Festuca heterophylla. obrázky Dg svízel lesní Galium sylvaticum. obrázek . Další informace na této stránce: Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy. Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Západo-karpatské dubohabřiny (L3.3B) Struktura složení. Lesy s převahou habru (Carpinus betulus) nebo dubu zimního (Quercus petraea s. lat.) a místy s příměsí buku lesního(Fagus sylvatica) jako podúrovňové dřeviny ve stromovém patře Květnatý podrost do stínu - semena lučních květin a trav - 10 Festuca heterophylla - kostřava různolistá Fragaria vesca - jahodník obecný Galeobdolon luteum - pitulník ţlutý Galium odoratum - mařinka vonná G. sylvaticum - svízel lesní Hepatica nobilis - jaterník podléška Hieracium murorum - jestřábník zední Lathyrus sylvestris - hrachor lesní L. vernus - hrachor lech Blechnum spicant (žebrovice různolistá) Čeleď Dryopteridaceae. Festuca pratensis (kostřava luční) Festuca rubra (kostřava červená) Bromus sterilis (sveřep jalový) Lolium perenne (jílek vytrvalý) Elymus repens (pýr plazivý) Trisetum flavescens (trojštět žlutavý

OZNÁMENÍ návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Sedlická obora., Město Sedlic Festuca heterophylla kostřava různolistá III Festuca ovina kostřava ovčí III Festuca pratensis kostřava luční IV Festuca rubra kostřava červená IV Festuca rupicola kostřava žlábkatá II Festuca valesiaca kostřava walliská I Filipendula vulgaris tužebník obecný II Fraxinus. Velkoobchodní trvalková školka. Pěstování trvalek, skalniček, okrasných trav, cibulovin a bylinek. Napěstování požadovaného sortimentu Studijní materiál Systém-ROSTLIN-říše z předmětu Biologie, střední škol

Festuca pratensis - kostřava luční -Roste na živinově dusíkem bohatších loukách s možností krátkodobého letního vyschnutí. Často se i vysévá. Festuca heterophylla - kostřava různolistá Roste na stanovištích slunných a teplých, v létě krátkodobě vysýchavých a živinově chudších i bohatších (ale nevápenatých) kostřava různolistá Festuca heterophylla. obrázky Dg svízel lesní Galium sylvaticum. obrázek. strdivka jednokvětá Melica uniflora. obrázky: kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum. obrázk

Festuca heterophylla - kostřava různolistá Pladias

Konktakty. Velkoobchod Mobil: 604 231 855. Maloobchod Mobil: 739 629 002. Email: cerny.alej@atlas.c Blechnum spicant-žebrovice různolistá (C4a) Carex bigelowii-ostřice Bigelowova (C2b) Epilobium alsinifolium-vrbovka ptačincolistá (C3) Festuca supina-kostřava nízká (C3) Hieracium stygium-jestřábník kalný (C2b) Juncus trifidus-sítina trojklanná (C2b) Lycopodium clavatum-plavuň vidlačka (C3 Kostřava sivá ´ELIJAH BLUE´ 10-15 cm, kont. 2l. Oblíbená nízká tráva s výraznými ocelově modrými listy se stříbrným nádechem. Vonokvětka různolistá ´GOSHIKI´ 20-25 cm, kont. 2 l. Okouzlující stálezelený keř, nazývaný nepravá cesmína, s různobarevnými listy

V bylinném patře těchto společenstev se uplatňuje například metlička křivolaká, bika hajní, kostřava ovčí, kručinka, v keřovém patře například krušina olšová a janovec metlatý. Z dřevin jsou vedle dubu zimního přítomny bříza bradavičnatá a pýřitá, topol osika a dub letní Všechna práva vyhrazena. | 2003-2020 © Petr Kocián | Právní doložkaPrávní doložk Stálezelené listnáče. Jak vznikl nápad. Je tomu již řadu let, kdy jsem zavítal poprvé do Velké Británie v době vegetačního klidu. Záměrně ten termín vkládám do uvozovek, protože když jsem uviděl ty nádherné a živé skupiny keřů a stromů se sytě zelenými lesklými listy mnoha tvarů a odstínů, nevěřil jsem, že je únor Typické rostlinné druhy jsou kromě paličkovce (Corynephorus canescens) např. jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), smil písečný (Helichrysum arenarium), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) a kostřava ovčí (Festuca ovina). Vyskytuje se zde řada jednoletých druhů rostlin Ve stinných inverzních roklích roste řada horských a podhorských druhů, například žebrovice různolistá (Blechnum spicant), vranec jedlový (Huperzia selago), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), čarovník alý (Ciarcae alpina), devětsil bílý (Petasites albus), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum) a čípek.

Festuca - kostřava • Pladias: Databáze české flóry a vegetac

Video: Zvýšení hmotnosti partií osiv trav (ÚKZÚZ

(lipnice hajní), Festuca pratensis (kostřava luční), Festuca rubra (kostřava červená), Festuca ovina (kostřava ovčí), Festuca rupicola (kostřava žlábkovitá), Festuca gigantea (kostřava obrovská), Anthoxanthum odoratum (tomka vonná), Phleum pratense (bojínek luční), Briza media (třeslice prostřední), Lolium perenne (jíle kostřava lesní (4)5-7 B 3 Filipendula ulmaria tužebník jilmový Rosaceae 1-8 BC 4-5 Gentiana asclepiadea hořec tolitovitý Gentianaceae Gymnocarpium dryopteris bukovník kapraďovitý Chrysosplenium alternifolium mokrýš střídavolistý Saxifragaceae 2-8 BC (3)5 Iris pseudacorus kosatec žlutý Iridaceae 1-4(5) C 5 Lithospermum.

Kostřava různolistá 1

Popis: Jerlíny jsou dekorativní stromy s lichozpeřenými lesklými listy a žlutavými latami květů. Výška: 2-30 m Tvar: převislý, ploše kulovitý List: lichozpeřený, lesklý, opadavý Barva listu: tmavě zelená Květ: drobné, žluté, ve velkých latách Barva květu: žlutá/zlatá Plod: šištice Nároky na půdu: neúrodná (i zasolená klasnatá, kostřava nízká, plavuník alpínský, lišejníky Rhizcarpon geographicum, Thamnolia vermicularis, Alectoria ochroleuca travnatá tundra (kryo-vegetační): zejména plošiny v okolí Luční a Labské boudy; mén žebrovice různolistá nebo hořec tolitovitý. STŘEDOČESKÝ KRAJ. obec Kosmonosy. zahrnující katastry - kosmonosy a Horní stakory ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOSMONOSY A HORNÍ STAKOR Zahradnictví Flos - Zahradní 141, 25068 Husinec, Czech Republic - Rated 3.4 based on 6 Reviews Úžasné zahradnictví! Šikovný a ochotný personál. Při..

Zpráva z botanické exkurze "Jezerka - Košťálov"

Botanika - AOPK Č

Kostřava luční Kotvice plovoucí Žebrovice různolistá Žindava evroá Žluťucha orlíčkolistá. Seznam druhů Česká jména. andělika lékařská, děhel lékařský (Angelica archangelica) árón plamatý (Arum maculatum) árón východní (Arum cylindraceum) astřička Popis květeny Karlovarského kraje. Vítejte ve výběrové databázi Květena Karlovarska určené všem lidem, kteří se potkávají s rostlinami při různých příležitostech, v práci na poli či v lese, během odpočinku na zahradě, při toulkách přírodou, při údržbě komunální zeleně, při fotografování.

FESTUCA RUBRA L. - kostřava červená / kostrava červená ..

Diskusní fórum: různolistá 1 Garten

Komentáře . Transkript . Biologie - Gymnázium a SOŠPg Čásla Druh (latinsky) Druh (česky) Čeleď (latinsky) Čeleď (česky) Kód: Typ × Cupressocyparis leylandii: cypřišovec Leylandův: Cupressaceae: cypřišovit

kostřava - Wikislovní

BLATOV A XAVEROVSKÝ HÁJ - evroy významná lokalita

Vědecký název Český ekvivalent IH Abies alba (C4a) jedle bělokorá II Acer campestre javor babyka III Acer negundo javor jasanolistý IV Acer platanoides javor mléč III Acer platanoides ´Globosum´ javor mléč kult Rozbory - Správa CHKO Kokořínsk Festuca altissima All. kostřava lesní Festuca heterophylla Lam. kostřava různolistá . Kostřava: Festuca cinerea 'Eisvogel' 10,5cm: 38: Kostřava: Festuca cinerea 'Eisvogel' 10,5cm: 38: Kostřava popelavá 'Festina' Festuca cinerea 'Festina' 0,5 l: 35: Kostřava popelavá 'Festina' Festuca cinerea 'Festina' 0,5 l: 35: Kostřava popelavá (šedá) Festuca cinerea (glauca) 0,5 l: 34: Kostřava popelavá (šedá) Festuca cinerea.

 • Nakládaný zázvor do čaje.
 • David bowie oko.
 • Tv program 1.1 2019.
 • Resuscitace pracovní list.
 • Darksiders iii.
 • Citáty o originalitě.
 • Boule na dasni u miminka.
 • Cadillac luštěnice.
 • Prostorové zábrany.
 • Bezdotykový teploměr thermoval.
 • Kvalitní dětské boby.
 • Shaun t focus t25 download.
 • Řopík cena.
 • Co se vyrábí z palmového oleje.
 • Lidl sportovni obleceni.
 • Pokládka plovoucí podlahy směr.
 • Smlouva o předávání osobních údajů.
 • Jak vyhubit mandelinku bramborovou.
 • Strašidelné historky anime.
 • Chov psa.
 • Kam na výlet praha.
 • Bolest v kříži příčina.
 • Schodišťové relé.
 • Zkusenosti z vezeni.
 • Dvířka pro velké psy s čipem.
 • Projekt lidského genomu.
 • Googolplexian.
 • The mummy 2017 online cz dabing.
 • Výcvik jorkšírského teriéra.
 • Doba bronzová oblečení.
 • Jak prekonat zubare.
 • Procento kojených dětí.
 • Obnovení vztahu.
 • Genital herpes män.
 • Hel polsko zajímavá místa.
 • Pohyb krve v srdci.
 • Titanic vrak.
 • Začišťovací steh.
 • Nissan leaf electro.
 • Týden před menstruací.
 • Bydlení v kontejneru zkušenosti.